Vožnja tovornih vozil z več vozniki

Vožnja tovornega vozila z dvema (ali več vozniki) se v primerjavi z enojno posadko razlikuje glede dovoljenega časa vožnje in počitkov. Ključnega pomena je tudi pravilna uporaba tahografa.

Osnovno pravilo vožnje dvojne posadke je, da morata imeti voznika v 30 urah od začetka delovnega dne najmanj 9 ur počitka. To pomeni, da lahko vožnja, odmori, pripravljenosti ter drugo delo skupaj trajajo največ 21 ur. Upoštevati je potrebno pravilo, da lahko najdaljša vožnja traja 4,5 ure. Po tem času vožnje ni potreben najmanj 45-minutni odmor. Voznika se po kratkem postanku zamenjata in nadaljujeta vožnjo. Postanek je obvezen, ker se kartici lahko zamenjata samo kadar vozilo miruje in je vključen kontakt vozila. Prvih 45 minut razpoložljivosti voznika namreč pomeni odmor, vendar pa to pomeni, da voznik ne sme opravljati drugega dela. Oba voznika morata upoštevati dnevne in tedenske omejitve glede ur vožnje – 9 ur oziroma dvakrat tedensko podaljšanje do 10 ur.

Continue reading “Vožnja tovornih vozil z več vozniki”

Kako ravnati ob okvari tahografa in kartice voznika

Tahograf je merilo, ki v določenem časovnem intervalu prikazuje in zapisuje vrednosti dolžine prevožene poti, trenutne vozne hitrosti in določen delovni čas voznikov.

Vgrajen mora biti v vsa tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg. Iz zapisa na tahografskem lističu lahko naknadno analiziramo potek vožnje:

  • čas vožnje in čas počitka,
  • hitrost vožnje,
  • dolžina prevožene poti.

Okvara tahografa se mora odpraviti takoj po končani vožnji, med katero je prišlo do okvare. Če vožnja traja več kot en teden (7 dni) od dne, ko je prišlo do okvare, se mora okvara odpraviti v času te vožnje. Okvaro tahografa je mogoče odpraviti v pooblaščeni delavnici.

Continue reading “Kako ravnati ob okvari tahografa in kartice voznika”