Spremembe zakonodaje 2020

V mesecu juliju je bila sprejeta Uredba EU 2020/1054, ki spreminja uredbi 561/2006 in 195/2014, kateri neposredno urejata pravila glede časov vožnje in počitkov voznikov ter uporabe tahografov.
Spremembe stopijo v veljavo 20. avgusta 2020.

Vse spremembe so zbrane v dokumentu (pdf, ki si ga lahko shranite).

Tehnični pregledi se ponovno izvajajo

Vlada je izdala Odlok o spremembi Odloka o začasni prepovedi izvajanja tehničnih pregledov in drugih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil ter dela v tahografskih delavnicah v Republiki Sloveniji.


Z Odlokom o spremembi Odloka o začasni prepovedi izvajanja tehničnih pregledov in drugih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil ter dela v tahografskih delavnicah v Republiki Sloveniji se določa, da prepoved izvajanja tehničnih pregledov in drugih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil ter dela v tahografskih delavnicah velja le do 19. aprila 2020.


Določa se tudi, da se od 20. aprila 2020 dalje naloge tehničnih služb, strokovnih organizacij in registracijskih organizacij ter delo v tahografskih delavnicah v Republiki Sloveniji izvajajo le, če so pri njihovem izvajanju upoštevana vsa priporočila za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2 Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
Veljavnost prometnih dovoljenj, vključno z zavarovanjem motornih vozil, se v vsakem primeru podaljšuje do 19. junija 2020.
Vlada je v skladu s tem izdala tudi Odlok, da prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev za pravne osebe ali samostojne podjetnike posameznike, ki opravljajo naloge tehnične službe, strokovne organizacije in pooblaščene registracijske organizacije, velja le do 19. aprila 2020.
Slednje pomeni, da se bodo naloge tehničnih služb, strokovnih organizacij in pooblaščenih registracijskih organizacij lahko začele izvajati že 20. aprila 2020.


Še vedno pa do 17.maja 2020 velja prepoved ponujanja oziroma prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom šolam vožnje in pooblaščenim organizacijam s področja voznikov.

Nova začasna odstopanja od Uredbe 561-2006

Republika Slovenija na podlagi 14. člena Uredbe 561-2006 ponovno določila začasna odstopanja od določb člena 6. do 9. Uredbe (ES) 561-2006

Odstopanja od uredba 561-2006

Odstopanje velja od 15.04.2020 do 14.05.2020, Republika Slovenija pa je o odstopanju dne 17.04.2020 obvestila druge države članice. Odstopanja veljajo na območju Republike Slovenije za notranje in mednarodne prevoze blaga. Če opravljate mednarodne prevoze blaga v izogib težavam preverite pogoje oziroma odstopanja posameznih držav članic, na območju katerih opravljate prevoze, še posebej bodite pozorni na odstopanja oziroma pravila držav članic, kadar opravljate kabotažne prevoze.

 
Odstopanja od določb Uredbe 561-2006 po drugih državah si lahko ogledate na povezavi  
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/temporary-relaxation-drivers-covid.pdf
 
Seznam in spremembe se dnevno posodabljajo, zato je priporočljivo redno spremljanje spremembe.

Začasno dovoljena odstopanja od uredbe 561-2006

Republika Slovenija je na podlagi 14. člena Uredbe 561/2006 določila začasna odstopanja od določb člena 6. do 9. Uredbe (ES) 561/2006.

Odstopanja uredba 561-2006

Tovrstna odstopanja je potrebno zabeležiti na sledeče načine:

  • ročno na tahografskem vložku
  • na izpisu ali
  • v svojem urniku dela (prevoz potnikov v linijskem prometu) najpozneje ob prihodu na primerno mesto, kjer se lahko ustavi.

Izredne razmere 2020 – tehnični pregledi in usposabljanja voznikov

Omejitev izvajanja tehničnih pregledov in delo v tahografskih delavnicah

Vlada je sprejela sklep o začasni prepovedi izvajanje tehničnih pregledov in drugih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil ter delo v tahografskih delavnicah v Republiki Sloveniji zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19. Prepoved velja do 17. maja 2020. Vsem vozilom se veljavnost prometnih dovoljenj, vključno z zavarovanjem motornih vozil in ADR certifikatov za prevoz nevarnega blaga, podaljša do 17. junija 2020.

Usposabljanja voznikov

Pooblaščene organizacije ne smejo izvajati usposabljanj in preizkusov znanja za pridobitev temeljne kvalifikacije za voznike motornih vozil v cestnem prometu, rednih usposabljanj za podaljšanje veljavnosti temeljnih kvalifikacij, začetnih in obnovitvenih usposabljanj voznikov za prevoz nevarnega blaga, osnovnih in obnovitvenih strokovnih usposabljanj ter preizkusov usposobljenosti spremljevalcev izrednih prevozov, zdravstvenih pregledov kandidatov za voznike in voznikov motornih vozil za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja ter kontrolnih zdravstvenih pregledov voznikov motornih vozil ter usposabljanj in preverjanj usposobljenosti za varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki. Veljavnost vozniških dovoljenj, izkaznic o vozniških kvalifikacijah in ADR certifikatov o usposobljenosti voznika, ki zaradi prepovedi potečejo do 17. maja 2020, se podaljša do 17. junija 2020.

Omejitev tovornega prometa 13.9. in 15.9. Ljubljana – Brnik

6.9.2019 je bila izdana Odredba o prepovedi prometa na cestah v Republiki Sloveniji, s katero se na določenih javnih cestah v Republiki Sloveniji v petek, 13.9.2019 in v nedeljo, 15.9.2019 prepove promet. Odredba je bila objavljena v Uradnem listu RS št. 54/2019 z dne 6.9.2019.

Prepoved se nanaša na:

  1. tovorna vozila in skupine vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7.500 kg;
  2. vsa vozila, ki prevažajo nevarno blago v cestnem prometu.
Continue reading “Omejitev tovornega prometa 13.9. in 15.9. Ljubljana – Brnik”

Sprememba cestninjenja na Češkem

Konec leta se obetajo spremembe pri cestninjenju za tovorne vozila na Češkem. Potrebno bo zamenjati naprave, zato je čas, da k temu pristopite že sedaj.

Sedanji cestninski operater na Češkem Kapsch bo s svojim delom zaključil 30. novembra. S 1. decembrom prevzema delo konzorcij podjetij CzechToll in SkyToll, ki bo upravljal cestninjenje tovornih vozil. To bo zahtevalo zamenjavo naprave (OBD) v vseh vozilih, saj od 1. decembra naprave avstrijskega operaterja Kapsch ne bodo več uporabne. K menjavi že lahko pristopite, saj so nove na voljo od 2. septembra. Nov sistem bo podpiral UTA naprave.

Continue reading “Sprememba cestninjenja na Češkem”

Lokacije LNG in CNG polnilnih postaj

Alternativne oblike goriv so vedno bolj prisotne v tovornem prometu. Poleg CNG-ja in električnih vozil ima LNG velik potencial zaradi velike avtonomnosti tovorni vozil.

Pri alternativnih gorivih še vedno predstavlja težavo doseg tovornih vozil, zato je pri izbiri alternativne vrste goriva pomembna razpršenost črpalk za polnjenje. Iveco je pripravil zemljevid s črpalkami za CNG in LNG. Tako je odločitev lažja in tudi načrtovanje poti enostavnejše.

Zemljevid je dosegljiv na Iveco locator strani.

Nacionalni logistični forum 2019

Kako lahko pametna logistika pomaga k uspešnosti slovenskega gospodarstva

Za uspešno gospodarstvo so med drugim ključne učinkovite logistične oskrbovalne verige. Sodelovanje med deležniki mora potekati gladko in brezšivno, do česar pa ni enostavno priti. Na tokratnem Nacionalnem logističnem forumu se bomo posvetili sodelovanju in izmenjevanju informacij med industrijo in logisti ter uporabi informacij, ki so na voljo v podatkovnih platformah.

Continue reading “Nacionalni logistični forum 2019”

Paket zakonodaje mobilnosti preložen

EU parlament je danes odložil odločanje o mobilnem paketu – to je sprememb v zakonodaji o mobilnih delavcih in transportu.

Parlament ni izvedel glasovanja. Glasovanje je bilo preloženo zaradi vloženih 1.600 amandmajev k spremembam. Parlament s tem vrača mobilni paket nazaj odboru za transport in turizem v ponovno usklajevanje. Ta bo moral ponovno iskati kompromise med članicami, kar pomeni, da sprememb ni pričakovati v tem mandatu EU parlamenta. Volitve v EU parlament bodo meseca maja.