Odmori

Odmor pomeni vsako obdobje, v katerem voznik ne sme voziti ali opravljati katerega koli drugega dela in ki je namenjeno izključno za oddih.

Po štirih urah in pol vožnje ima voznik najmanj 45-minutni neprekinjeni odmor, razen če ne začne s časom počitka. Nadomesti ga lahko z dvema krajšima odmoroma – najmanj 15 min in najmanj 30 minut, obvezno v tem vrstnem redu.

Odmor se ne šteje za dnevni ali tedenski počitek!