Počitki

Počitek je obdobje, v katerem voznik prosto razpolaga s svojim časom.

Dnevni počitek pomeni dnevno obdobje, v katerem lahko voznik svobodno razpolaga s svojim časom, in zajema “redni dnevni čas počitka” in “skrajšani dnevni čas počitka”;

Redni dnevni čas počitka pomeni vsako obdobje počitka, ki traja vsaj 11 ur. Druga možnost je, da se ta redni dnevni čas počitka izkoristi v dveh obdobjih, od katerih mora biti prvo neprekinjeno obdobje, ki traja vsaj 3 ure, drugo pa neprekinjeno obdobje, ki traja vsaj 9 ur; Skrajšani dnevni čas počitka pomeni vsako obdobje počitka, ki traja vsaj 9 ur, vendar manj kot 11 ur.

V vsakem obdobju 24 ur po koncu predhodnega dnevnega časa počitka ali tedenskega časa počitka voznik izkoristi nov dnevni čas počitka.

Če del dnevnega časa počitka, ki je vključen v 24-urno obdobje, traja vsaj 9 ur, vendar manj kot 11 ur, se dnevni čas počitka šteje za skrajšani dnevni čas počitka.

Novo 24-urno obdobje se začne s prevzemom dejavnosti po ustreznem tedenskem ali dnevnem času počitka.

Počitek se ne more koristiti v vozilu, ki se premika!

Tedenski počitek pomeni vsak tedenski čas, v katerem lahko voznik svobodno razpolaga s svojim časom, in zajema “redni tedenski čas počitka” in “skrajšani tedenski čas počitka”;

  • “redni tedenski čas počitka” pomeni vsako obdobje počitka, ki traja vsaj 45 ur;
  • “skrajšani tedenski čas počitka” pomeni vsako obdobje počitka, ki traja manj kot 45 ur in ki se lahko ob upoštevanju pogojev skrajša na najmanj 24 zaporednih ur

V katerih koli dveh zaporednih tednih ima voznik vsaj:

  • dva redna tedenska časa počitka, ali
  • en redni tedenski čas počitka in en skrajšani tedenski čas počitka, ki traja vsaj 24 ur. Vendar pa se skrajšanje nadomesti z enako dolgim obdobjem počitka v enem kosu pred koncem tretjega tedna po zadevnem tednu.

Tedenski čas počitka se začne najpozneje na koncu šestih zaporednih 24-urnih obdobij od konca predhodnega tedenskega časa počitka.