Vožnja

Vožnja je celotni čas vožnje od trenutka, ko voznik začne z vožnjo po času počitka ali odmoru, do začetka časa počitka ali odmora. Čas vožnje je lahko neprekinjen ali prekinjen.

Dnevni čas vožnje pomeni skupni čas vožnje med koncem enega dnevnega časa počitka in začetkom naslednjega dnevnega časa počitka ali med dnevnim časom počitka in tedenskim časom počitka.

Dnevni čas vožnje ne presega 9 ur, vendar se lahko dvakrat v tednu čas vožnje podaljša na 10 ur.

Po 4 urah in pol ter 45-minutnem odmoru se prične drugi čas vožnje

Tedenski čas vožnje pomeni skupni čas vožnje v enem tednu. Tedenski čas vožnje ne sme presegati 56 ur vožnje!

Dvotedenski čas vožnje pomeni skupni čas vožnje v dveh tednih. Skupni čas vožnje katerihkoli dveh tednov ne sme presegati 90 ur!

Prikaz časa vožnje po dnevih in tedenski počitki z upoštevanjem omejitev