Izredne razmere 2020 – tehnični pregledi in usposabljanja voznikov

Omejitev izvajanja tehničnih pregledov in delo v tahografskih delavnicah

Vlada je sprejela sklep o začasni prepovedi izvajanje tehničnih pregledov in drugih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil ter delo v tahografskih delavnicah v Republiki Sloveniji zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19. Prepoved velja do 17. maja 2020. Vsem vozilom se veljavnost prometnih dovoljenj, vključno z zavarovanjem motornih vozil in ADR certifikatov za prevoz nevarnega blaga, podaljša do 17. junija 2020.

Usposabljanja voznikov

Pooblaščene organizacije ne smejo izvajati usposabljanj in preizkusov znanja za pridobitev temeljne kvalifikacije za voznike motornih vozil v cestnem prometu, rednih usposabljanj za podaljšanje veljavnosti temeljnih kvalifikacij, začetnih in obnovitvenih usposabljanj voznikov za prevoz nevarnega blaga, osnovnih in obnovitvenih strokovnih usposabljanj ter preizkusov usposobljenosti spremljevalcev izrednih prevozov, zdravstvenih pregledov kandidatov za voznike in voznikov motornih vozil za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja ter kontrolnih zdravstvenih pregledov voznikov motornih vozil ter usposabljanj in preverjanj usposobljenosti za varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki. Veljavnost vozniških dovoljenj, izkaznic o vozniških kvalifikacijah in ADR certifikatov o usposobljenosti voznika, ki zaradi prepovedi potečejo do 17. maja 2020, se podaljša do 17. junija 2020.