Nova začasna odstopanja od Uredbe 561-2006

Republika Slovenija na podlagi 14. člena Uredbe 561-2006 ponovno določila začasna odstopanja od določb člena 6. do 9. Uredbe (ES) 561-2006

Odstopanja od uredba 561-2006

Odstopanje velja od 15.04.2020 do 14.05.2020, Republika Slovenija pa je o odstopanju dne 17.04.2020 obvestila druge države članice. Odstopanja veljajo na območju Republike Slovenije za notranje in mednarodne prevoze blaga. Če opravljate mednarodne prevoze blaga v izogib težavam preverite pogoje oziroma odstopanja posameznih držav članic, na območju katerih opravljate prevoze, še posebej bodite pozorni na odstopanja oziroma pravila držav članic, kadar opravljate kabotažne prevoze.

 
Odstopanja od določb Uredbe 561-2006 po drugih državah si lahko ogledate na povezavi  
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/temporary-relaxation-drivers-covid.pdf
 
Seznam in spremembe se dnevno posodabljajo, zato je priporočljivo redno spremljanje spremembe.