Omejitev tovornega prometa 13.9. in 15.9. Ljubljana – Brnik

6.9.2019 je bila izdana Odredba o prepovedi prometa na cestah v Republiki Sloveniji, s katero se na določenih javnih cestah v Republiki Sloveniji v petek, 13.9.2019 in v nedeljo, 15.9.2019 prepove promet. Odredba je bila objavljena v Uradnem listu RS št. 54/2019 z dne 6.9.2019.

Prepoved se nanaša na:

 1. tovorna vozila in skupine vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7.500 kg;
 2. vsa vozila, ki prevažajo nevarno blago v cestnem prometu.

Prepoved v petek, 13.9.2019 traja od 8 do 18 ure, in sicer na naslednjih javnih cestah:
Št. ceste Odsek Potek

 1. G2-104 1136 SP. BRNIK–KRANJ
 2. A2 0108 PRIKLJUČEK BRNIK
 3. A2 KRANJ – BRNIK – VODICE – LJUBLJANA (RAZCEP KOZARJE)
 4. A1 LJUBLJANA (RAZCEP KOZARJE) – LJUBLJANA (PRIKLJUČEK RUDNIK)
 5. BARJANSKA CESTA V LJUBLJANI OD PRIKLJUČKA CENTER (A1) DO KRIŽIŠČA S SLOVENSKO CESTO

Prepoved v nedeljo, 15.9.2019 traja od 8 do 10 ure, in sicer na naslednjih javnih cestah:
Št. ceste Odsek Potek

 1. BARJANSKA CESTA V LJUBLJANI OD KRIŽIŠČA S SLOVENSKO CESTO DO PRIKLJUČKA RUDNIK (A1)
 2. A1 LJUBLJANA (PRIKLJUČEK RUDNIK)–LJUBLJANA (RAZCEP KOZARJE)
 3. A2 LJUBLJANA (RAZCEP KOZARJE)–PRIKLJUČEK JESENICE-VZHOD
 4. R1-209 1063 RONDO LESCE
  1088 LESCE–BLED
  1089 BLED–SOTESKA
 5. CESTA SVOBODE NA BLEDU OD KRIŽIŠČA Z LJUBLJANSKO CESTO DO KRIŽIŠČA S PREŠERNOVO CESTO

Prepoved v nedeljo, 15.9.2019 traja od 12 do 17 ure, in sicer na naslednjih javnih cestah:
Št. ceste Odsek Potek

 1. CESTA SVOBODE NA BLEDU OD KRIŽIŠČA Z LJUBLJANSKO CESTO DO KRIŽIŠČA S PREŠERNOVO CESTO
 2. R1-209 1063 RONDO LESCE
  1088 LESCE–BLED
  1089 BLED–SOTESKA
 3. R2-452 208 LESCE–ČERNIVEC
 4. LC-848502 LETALIŠKA ULICA
 5. LC-348051 LESCE–HLEBCE–ZAPUŽE
 6. LC-348011 BEGUNJE–MOŠNJE–PODNART
 7. R3-638 1132 BEGUNJE–BISTRICA (TRŽIČ)
 8. A2 PRIKLJUČEK JESENICE V–IZVOZ VODICE
 9. R2-411 1471 POLICA–KRANJ Z
 10. R2-410 1134 KROŽIŠČE KOKRICA–KRIŽIŠČE S CESTO NA BRDO
 11. LC-183091 POLICA–KRANJ Z–KOKRICA
 12. LC-183092 KRANJ Z–KOKRICA
 13. LC-183081 KOKRICA–BRDO–BRITOF
 14. A2 0108 PRIKLJUČEK BRNIK
 15. G2-104 1136 KRANJ–SP. BRNIK

Prepoved prometa iz te odredbe ne velja, če je vožnja potrebna:

 1. zaradi reševanja človeških življenj;
 2. zaradi preprečitve ali odprave neposredne nevarnosti za ljudi;
 3. zaradi preprečitve ali odprave velike materialne škode ali onesnaženja okolja;
 4. zaradi vleke ali odvoza vozila, ki zaradi okvare ne more nadaljevati vožnje in je ustavljeno na vozišču, ali je ustavljeno na delu ceste izven vozišča in s tem ovira ali ogroža promet. Vleko ali odvoz lahko v tem primeru opravi le za to dejavnost registrirana fizična ali pravna oseba, vendar le do najbližjega mesta, primernega za izločitev vozila;
 5. za reportažna vozila radijskih in televizijskih medijev.

Vozniki vozil, za katera velja prepoved prometa, morajo pred začetkom prepovedi parkirati vozila na parkirnih prostorih ali drugih primernih parkirnih površinah.

Če razlogi, zaradi katerih velja prepoved prometa, ne nastanejo ali prenehajo pred iztekom časa, lahko policisti dovolijo promet vozil, za katera velja prepoved. Obvestilo o tem se objavi v medijih.