Paket zakonodaje mobilnosti preložen

EU parlament je danes odložil odločanje o mobilnem paketu – to je sprememb v zakonodaji o mobilnih delavcih in transportu.

Parlament ni izvedel glasovanja. Glasovanje je bilo preloženo zaradi vloženih 1.600 amandmajev k spremembam. Parlament s tem vrača mobilni paket nazaj odboru za transport in turizem v ponovno usklajevanje. Ta bo moral ponovno iskati kompromise med članicami, kar pomeni, da sprememb ni pričakovati v tem mandatu EU parlamenta. Volitve v EU parlament bodo meseca maja.