Spremembe zakonodaje 2020

V mesecu juliju je bila sprejeta Uredba EU 2020/1054, ki spreminja uredbi 561/2006 in 195/2014, kateri neposredno urejata pravila glede časov vožnje in počitkov voznikov ter uporabe tahografov.
Spremembe stopijo v veljavo 20. avgusta 2020.

Vse spremembe so zbrane v dokumentu (pdf, ki si ga lahko shranite).