Tahografi

Opis sistema digitalnega tahografa

Sistem se sestoji iz digitalne snemalne opreme, zaznavala gibanja in pomnilniške kartice. Vsa oprema je opremljena s svojim osebnim ključem in certifikatom, ki omogoča varovan dostop do podatkov in funkcij digitalne snemalne opreme.

Digitalna zapisovalna oprema

Digitalna snemalna oprema je nameščena na motorno vozilo in zapisuje vse podatke o vozilu in aktivnostih voznika v elektronski obliki in jih hrani eno leto.

Zapisovalna oprema v vozilu omogoča naslednje funkcije:

 • nadzor vstavljanja in izvlečenja kartic,
 • merjenje hitrosti in razdalj,
 • merjenje časa,
 • nadzor voznikovih dejavnosti,
 • nadzor stanja vožnje,
 • voznikove ročne vnose:
  • vnos krajev, kjer se dnevne delovne izmene začnejo in/ali zaključijo,
  • ročni vnos voznikovih dejavnosti,
  • vnos posebnih stanj;
 • upravljanje blokad s strani podjetja,
 • nadzor kontrolnih dejavnosti,
 • zaznavanje dogodkov in/ali napak,
 • vgrajeni preskusi in preskusi lastnega delovanja,
 • branje iz pomnilnika podatkov,
 • zapisovanje in hranjenje v pomnilniku podatkov,
 • branje s tahografskih kartic,
 • zapisovanje in shranjevanje na tahografske kartice,
 • prikazovanje,
 • tiskanje,
 • opazovanje,
 • prenos podatkov na zunanje medije,
 • iznos podatkov na dodatne zunanje naprave,
 • kalibriranje,
 • nastavljanje časa.

Zapisovalna oprema omogoča štiri režime delovanja:

 • delovni režim,
 • kontrolni režim,
 • režim kalibriranja,
 • režim dela v podjetju.

Na vsakega od navedenih režimov se zapisovalna oprema preklopi ob vstavljeni veljavni pomnilniški kartici.