Pomnilniške kartice

Pomnilniške kartice so narejene iz plastike in vsebujejo čip. Pomnilniške kartice omogočajo identifikacijo imetnika kartice na osnovi zapisovalne opreme ter omogočajo prenos in shranjevanje tako zbranih podatkov. Tahografska kartica je lahko: kartica voznika, kartica delavnice, kontrolna kartica in kartica podjetja.

V Republiki Sloveniji se pridobi ustrezno kartico pri izdajatelju kartic CETIS d.d.. Države so vpeljale sistem, ki omogočil skupni nadzor nad izdajo pametnih tahografskih kartic. Sistem je dostopen nadzornim organom tudi pri izvajanju nadzora na cesti in v prevoznih podjetjih.

Kartica voznika

Kartico se izda tistim voznikom, ki so do takšne kartice upravičeni. Voznik mora imeti vozniško dovoljenje vsaj B kategorije in mora imeti stalno bivališče v državi članici.

Kartica identificira voznika, zagotavlja, da podatki o opravljeni vožnji, ki se beležijo na enoti odgovarjajo identiteti voznika ter da beležijo sleherno aktivnost voznika. 

Na kartici je slika in podpis voznika.

Vozniška kartica velja največ pet let. 

Voznik ima lahko samo eno veljavno kartico.

Kartica delavnice

Kartico se izda proizvajalcem opreme za zapisovanje podatkov, monterjem, proizvajalcem vozil ali delavnicam, ki so pooblaščene s strani države članice.

Kartica delavnice identificira pooblaščenega imetnika kartice in omogoča preizkus, kalibracijo in/ali prenašanje podatkov iz zapisovalne naprave.

Kartica delavnice vsebuje osebno identifikacijsko številko (PIN), ki se nanašala na posamezno kartico.

Kartica delavnice ima veljavnost eno leto.

Kontrolna kartica

Kartico se izda pristojnemu organu ali osebi, ki ima pooblastila za izvajanje nadzora.

Kontrolna kartica identificira kontrolni organ ter po možnosti uradnika zadolženega za kontrolo ter omogoča pristop do podatkov, ki so shranjeni v zapisovalni opremi, v vozilih ali na identifikacijskih karticah voznika z namenom odčitavanja, tiskanja in/ali prenašanja datotek.

Kontrolna kartica ima veljavo pet let.

Kartica podjetja

Kartica je izdana lastniku, upravljavcu ali imetniku vozila, ki poseduje zapisovalno opremo.

Kartica podjetja identificira podjetje in omogoča le-temu dostop do vseh podatkov v vozilih, ki jih to podjetje potrebuje za prikazovanje, prenos ali tiskanje datotek ter za zaklepanje podatkov s ciljem preprečitve dostopa do njih drugim podjetjem.

Kartica podjetja ima veljavnost pet let.